joker joker

Pandora


Pandora กล่องแพนโดร่า

Pandora กล่องแพนโดร่า กล่องแห่งหายนะ

Pandora แพนโดรา เป็นสตรีนางแรก บนโลกมนุษย์ และ เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด เพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวบนโลก ผู้ซึ่งเปิดกล่อง ที่บรรจุความชั่วร้ายนานา ซึ่งทำให้จิตใจของมนุษย์ ไม่บริสุทธิ์ ตำนานได้กล่าวว่า แพนโดร่า ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาจากฝีมือ ที่ประณีตของเทพ และ เทพีหลายองค์ สล็อต

อีกหนึ่งตำนานโลก “กล่อง Pandora” กล่องแห่งหายนะตามตำนานกรีกชาวกรีกมีความเชื่อแต่โบราณว่า มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือของ เทพเจ้าโพรเมทิอัส โดยมนุษย์ยุคแรกที่เทพเจ้าสร้างขึ้นมาทีแต่เพียวเพศชายเพศเดียว pgslot

ซึ่งถือเป็นผลงานที่ทวยเทพต่างพอใจ เทพซีอุสได้ให้เทพโพรเมทิอัส ช่วยสั่งสอนให้มนุษย์รู้จักเคารพใน  slot เทพเจ้า และทำให้พวกเขารู้จักการทำเครื่องสักการะบูชา เทพโพรเมทิอัสคิดว่า ถ้ามนุษย์ใช้เนื้อสัตว์เพื่อทำการบูชาสังเวยต่อเทพเจ้าจนหมด ก็คงจะไม่มีอะไรเหลือให้มนุษย์เก็บไว้รับประทาน

ด้วยเหตุนี้ เทพโพรเมทิอัส จึงสอนอุบายให้แก่มนุษย์ โดยการแบ่งเนื้อวัวเป็นสองกอง โดยกองหนึ่งเป็นเพียงโครงกระดูกที่ปิดหน้าด้วยไขมัน ในขณะที่ อีกกองหนึ่งเป็นเนื้อล้วนๆแต่ใช้เครื่องในอำพรางไว้ เมื่อเทพซีอุสเห็นเข้า ก็หลงอุบายและเลือกกองที่มีแต่โครงกระดูก เพราะคิดเอาเองว่าภายในจะซ่อนเนื้อวัวไว้ แต่เมื่อไม่พบ ก็ทรงพิโรธเทพโพรเมทิอัสเป็นอย่างมาก รวมกับคดีครั้งก่อนที่ เทพโพรเมทิอัส ได้ขโมยไฟสวรรค์ไป พระองค์จึงลงโทษเทพโพรเมทิอัส

ชาวกรีกมีความเชื่อแต่โบราณว่า มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือของ เทพเจ้าโพรเมทิอัส โดยมนุษย์ยุคแรกที่เทพเจ้าสร้างขึ้นมาทีแต่เพียวเพศชายเพศเดียว ซึ่งถือเป็นผลงานที่ทวยเทพต่างพอใจ เทพซีอุสได้ให้เทพโพรเมทิอัส ช่วยสั่งสอนให้มนุษย์รู้จักเคารพในเทพเจ้า และทำให้พวกเขารู้จักการทำเครื่องสักการะบูชา เทพโพรเมทิอัสคิดว่า ถ้ามนุษย์ใช้เนื้อสัตว์เพื่อทำการบูชาสังเวยต่อเทพเจ้าจนหมด ก็คงจะไม่มีอะไรเหลือให้มนุษย์เก็บไว้รับประทาน

ด้วยเหตุนี้ เทพโพรเมทิอัส จึงสอนอุบายให้แก่มนุษย์ โดยการแบ่งเนื้อวัวเป็นสองกอง โดยกองหนึ่งเป็นเพียงโครงกระดูกที่ปิดหน้าด้วยไขมัน ในขณะที่ อีกกองหนึ่งเป็นเนื้อล้วนๆแต่ใช้เครื่องในอำพรางไว้ เมื่อเทพซีอุสเห็นเข้า ก็หลงอุบายและเลือกกองที่มีแต่โครงกระดูก เพราะคิดเอาเองว่าภายในจะซ่อนเนื้อวัวไว้ แต่เมื่อไม่พบ ก็ทรงพิโรธเทพโพรเมทิอัสเป็นอย่างมาก รวมกับคดีครั้งก่อนที่ เทพโพรเมทิอัส ได้ขโมยไฟสวรรค์ไป พระองค์จึงลงโทษเทพโพรเมทิอัส PG SLOT

มนุษย์จึงยัง คงดำรงชีวิตอยู่ มาได้ด้วยความหวัง แต่ทว่ามนุษย์ เริ่มมีจิตใจชั่วร้ายโสมมมากขึ้น จนสุดท้ายเทพเจ้า จึงบันดาลให้ เกิดน้ำท่วมโลกจนมนุษย์ ผู้ชั่วร้ายตายกันหมด มนุษย์ผู้มีจิตใจดี ที่ยังเหลือรอดจึง ได้สืบเชื้อสาย เผ่าพันธุ์ต่อมา โดยที่ยังมีความชั่วร้าย เกาะติดอยู่ในหัวใจ ทว่าหากมีความหวัง อดกลั้นข่มใจ ไม่ทำความผิด ความชั่วร้ายต่างๆ ก็มิอาจทำอันตราย ใดได้อีก

เอพิมีเทียส

เอพิมีเทียส Epimetheus เป็นไททัน ซึ่งเป็น น้องชายฝาแฝดของโพรมีเทียส และ เป็นสามีของ Pandora (สตรีนางแรก) เขาและ โพรมีเทียส พี่ชายเป็นเสมือน ตัวแทนของมนุษย์ และ มีบุคลิกที่ตรงกันข้ามกัน

โพรมีเทียส เป็นผู้มีปัญญา และ มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในขณะที่เอพิมีเทียส  (ที่แปลว่า การทำก่อนคิด) นั้นเบาปัญญา และ มีวิสัยทัศน์ที่แคบ ครั้งที่มหาเทพซูส มีพระประสงค์ จะให้มีสิ่ง มีชีวิตบนโลก เอพิมีเทียส ขอรับมอบหมาย ให้เป็นผู้ประสาท พรแก่สรรพสัตว์ ให้นกบินได้ แมวล่าหนู สิงโตเป็นเจ้าป่า ฯลฯ ด้วยนิสัยที่ ชอบทำก่อนคิด ตนเกิดให้ พรจนหมด พอโพรมีเทีย สสร้างมนุษย์ปรากฏว่า ไม่มีพรเหลืออยู่แล้ว โพรมีเทียส จึงให้พรด้วยตนเอง (บางตำรา ก็ว่าอะทีนา เป็นผู้ประสาทพรให้)

หลังจาก ที่โพรมีเทียส ได้ขโมยไฟ ไปให้มวลมนุษย์ ซูสได้วางแผน ที่จะแก้แค้น เขาด้วยการสร้าง Pandora สตรีนางแรกขึ้น เพื่อแก้แค้นพวกมนุษย์ ซึ่งในขณะนั้น มีแต่ผู้ชาย เหล่าเทพเจ้าทุกพระองค์ ได้มอบของขวัญ ล้ำค่าให้นาง และ นางเป็นผู้มีรูปโฉม สะคราญตา จนไม่มีใครปฏิเสธได้ pgslot

นางได้รับ การขนานนามว่า แพนโดรา หรือที่แปลว่า ของขวัญทั้งมวล ซูสได้ มอบนางให้เป็นของขวัญ แก่โพรมีเทียส แต่เขาปฏิเสธ เพราะรู้ว่าสตรี จะนำความวิบัติมาให้ แต่เอพะมีธีเอิส ผู้เบาปัญญา รับนางเป็นภรรยา และ ก่อให้เกิดความพินาศ ในหมู่มนุษย์ใน เวลาต่อมา

ซูสมอบ ไหปิดผนึก ใบหนึ่งให้กับแพนโดรา โดยที่นาง ไม่ทราบเลยว่าไห ใบนั้นบรรจุความชั่วร้าย ทั้งปวงไว้ ความอยากรู้อยากเห็น ทำให้แพนโดรา เปิดไหออก และปลดปล่อยความชั่วร้ายออกมา ในโลกด้วย ความตกใจ Pandora จึงรีบปิดไห และกักขัง เอลพิส จิตวิญาณแห่ง ความสิ้นหวังเอาไว้

โพรมีเทียส หรือ โพรมีทีอูส

โพรมีเทียส หรือ โพรมีทีอูส Prometheus เป็นเทพไท ทันองค์หนึ่ง ที่มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้ขโมย ไฟจากเฮสเทีย เทพีแห่งเตาไฟ ลงไปให้มนุษย์ จึงทำให้มนุษย์ รู้จักใช้ไฟในการหุงหาอาหาร และ ใช้เพื่อแสงสว่างจน pg slot

สามารถสร้าง อารยธรรมต่างๆ ได้ จึงทำให้ซูสโกรธ และ ลงโทษโพรมีเทียสด้วย การขังไว้ในถ้ำ บนคอคาซัส และมีนก อินทรียักษ์ มาจิกกินตับของ โพรมีเทียสทุกวัน โดยที่ไม่ตาย และทุกคืนตับ ของโพรมีเทียสจะงอกใหม่ เพื่อให้นกอินทรี ยักษ์จิกกินในวันรุ่งขึ้น แต่สำหรับมนุษย์แล้ว โพรมีเทียสถือว่า เป็นเทพที่กล้าหาญ และ เป็นเพื่อนที่ดีต่อมนุษย์ จึงได้รับ การยกย่องและนับถือ

อ่านเพิ่มเติม : เกมส์ไพ่ดัมมี่ pc ออฟไลน์

อัพเดทล่าสุด : 17 ธันวาคม 2020 3:58 am